Algemene voorwaarden en AVG

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 vervangen door de GDPR. In Nederland noemen we deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook TXTWEB moet aan deze nieuwe wet voldoen, we hebben onze algemene voorwaarden er op aangepast.

De AVG spreekt van twee typen verwerkers: 1) de verwerkingsverantwoordelijke, 2) de verwerker.

TXTWEB is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u met ons deelt, zodat wij de overeenkomst kunnen uitvoeren, in contact kunnen blijven, uw betalingen kunnen afhandelen, etc. Daarnaast zijn wij verwerker voor de gegevens die u met ons deelt in onze producten, bijvoorbeeld via Webhosting en E-mail. Voor deze diensten ben u zelf de verwerkingsverantwoordelijke.

De AVG stelt dat wanneer je persoonsgegevens met anderen deelt, je een verwerkersovereenkomst moet afsluiten met de partij waarmee je die gegevens deelt. U kunt zich voorstellen dat we dit niet met iedere klant afzonderlijk kunnen regelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen de Verwerkersovereenkomst toe te voegen aan onze Algemene voorwaarden. Hierin hebben we duidelijke afspraken vastgelegd omtrent dit onderwerp. Omdat de algemene voorwaarden van TXTWEB van toepassing zijn op alle overeenkomsten met al onze klanten, bestaat er tussen TXTWEB en haar klanten daardoor ook een verwerkersovereenkomst.

Onze nieuwe Algemene voorwaarden zijn per 25 mei 2018 actief.

Hebt u aanvullende vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op:

Onze Algemene Vorwaarden